Dyfodol Darlledu

Ar ddydd Iau’r 10fed o Dachwedd, drwy garedigrwydd yr RTS, mi fydda’i yng nghwmni Bethan Jenkins AC, Martin Shipton a Dr Ruth McElroy yn trafod, ymysg pynciau eraill, dyfodol darlledu …