Huw Marshall | Cynghori| Creu | Cydweithio

Mae Huw yn cyn bennaeth digidol gyda’r darlledwr cyhoeddus Cymraeg S4C. Gyda dros 20 mlynedd o brofiad uwch reoli cyfryngol mae o ar gael i rannu ei brofiad a gwybodaeth ar draws ystod eang o arbenigedd digidol.

Amdanaf Fi Cysylltwch
Pwy yw Huw?

Amdanaf Fi

 

huw-circleAm 4 blynedd roedd Huw yn gyfrifol am arwain gweithgaredd digidol S4C gan ddatblygu a gweithredu strategaeth ddigidol newydd ar gyfer y sianel. Fe ddatblygwyd rhyngwyneb gwylio newydd ar-lein ar gyfer y sianel, bu cynydd sylweddol yn gweithgarwch y sianel ar rwydweithiau cymdeithasol a chomisiynwyd cynnwys newydd ar gyfer y gofod digidol yn rhyddhau DJ Bry ar y byd.

Ers sefydlu’r awr Twitter Cymraeg gyntaf yn Nhachwedd 2012 @yrawrgymraeg mae Huw wedi bod yn weithgar yn amlygu defnydd o’r Gymraeg yn y byd digidol.

Fe lansiodd Awr Cymru yn Awst 2016 er mwyn cynyddu ymhellach y defnydd o’r Gymraeg mewn byd gynyddol ddigidol.

Mae hefyd yn gadeirydd ar Gemau Cymru, y corf sy’n goruchwylio’r diwydiant gemau cyfrifiadurol yng Nghymru ac mae’n gyn aelod o CADC, y Cyngor Addysgu Digidol Cymru, y corff sy’n ymgynghori’r gweinidog addysg ar y defnydd o ddigidol o fewn y gofod addysg yng Nghymru.

Mae’n sylwebydd cyson ar materion ddigidol a chyfryngol ar chyfryngau Cymru ag yn un o sylfaenwyr Melin Drafod, y “think tank” ddigidol Cymraeg.

Darllenwch y blog

NEWYDDION DIWEDDARAF

Has the BBC got a problem with Welsh?

In August 2017 an episode of Newsnight contained a debate which asked the question “is thge Welsh Language a help or a hindrance”. There was, quite rightly, a huge uproar …

Mwy