Dyfodol y diwydianau creadigol – Yr her i’r Gymraeg

Fel plentyn y 70’au ges i fy magu ar aelwyd tair sianel lle oedd ond un dewis, gwylio’n fyw.

Dros y blynyddoedd daeth newidiadau, pedwaredd sianeli yng Nghymru a Lloegr, y gallu i recordio rhaglenni trwy datblygiad y VCR, a gallu i benthyg ffilmiau ar fideo a DVD, fwy o ddewis o sianeli diolch i BskyB.

Camwch ymlaen i 2019 ac mae byd cynnwys wedi newid tu hwnt i pob dychymig…..

Mae ein plant yn byw mewn byd symudol, lle mae cynnwys ar gael ar alw, i wylio ar ffonau symudol, tabledi yn ogystal a’r sgrin fawr yn yr ysatefell fyw. YouTube, Netflix, Amazon Prime, yr iPlayer dyma eu sianeli, dyma lle mae eu cynnwys yn byw. Mae’r syniad o amserelen ac EPG yn golygu dim iddynt.

Gofynnwch I llond stafell o blant dengmlwydd oed pwy yw Dan TDM, bydd pob un llaw yn saethu i’r awyr, na’i disgwyl tra da chi’n googlo pwy ydio…. Mae canran sylwedol o gynnwys YouTube yn gwbwl gwahanol i’r arlwy mae ein darlledwyr draddodiadol yn ei gynhyrchu. Mae gwylio gemau cyfrifiadurol yn rhan enfawr o’r math o gynnwys sy’n eu diddori.

Ond pwy sy’n creu’r cynnwys yma? Lle mae nhw’n dysgu’r sgiliau?

Mae yna cenhedlaeth sy’n deall technoleg, wedi eu magu a camera fideo a meddwaledd golygu yn eu dwylo. Mae fy merch 6 oed yn creu eu chynnwys ei hun, mae wedi dysgu trwy gwylio, mae plant hun yn defnyddio YouTube fel cwrs cyfryngol.

Dyw y diwydiant ffilm a theledu draddodiadol ddim am ddiflannu dros nos, bydd o hyd angen am gynnwys, ond mae angen cydnabod fod chwant cynnwys ein plant yn dra gwahanol i’n cenhedlaeth ni. Mae hyn yn achosi her uniongyrchol i’r Gymraeg.

Mae Dan TDM yn ennill dros £12,000,000 y flwyddyn trwy ei sianel YouTube, ymddangosiadau personol ayb. Mae modd i unrhywun, sydd a’r amynedd a’r talent, i datblygu gyrfa fel crewr cynnwys mewn iaith mawr, Saesneg, Sbaeneg, Ffraneg….. Yn y Gymraeg? Dyw’r cynulleidfa ddim yn bodoli i alluogi creu cynnwys masnachol.

Fel mae’n sefyll Saesneg bydd iaith cynnwys, dyma fydd iaith YouTube a Netflix, dyma lle bydd yr ifanc yn trigo…..

Mae’n hanfodol felly ein bod yn datblygu sgiliau creu cynnwys ein pobol ifanc yng Nghymru, neud iddyn nhw sylweddoli bod gwerth mewn datblygu creu cynnwys yn y Gymraeg, datblygu’r sgiliau perthnasol tu hwnt i’r gofod deledu traddodiadol sy’n ffocws ar gyfer datblygu sgiliau ar hyn o bryd….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.