Defnyddio a datblygu sgiliau creu cynnwys ymysg yr ifanc.

Creadigidol

Sut mae ymateb i’r her fod natur ac arddull y cynnwys mae swmp o pobol ifanc yn ymwneud ag ef yn dra gwahanol i’r hyn yr ydym ni fel oedolion yn gyfarwydd ag ef?

Sut mae annog ein Cymry ifanc i fod yn gynhyrchwyr cynnwys  Cymraeg yn lle’n porwyr o gynnwys eingl-americanaidd?

Sut mae paratoi gweithlu y dyfodol a sicrhau fod y sustem eco cynnwys Cymraeg yn bodoli?

Mae mynediad i dechnoleg yn golygu fod modd i’n pobol ifanc creu cynnwys, datblygu eu hyder a sgiliau creadigidol.

YouTube. Mae’r ifanc yn gweld YouTube fel gorsaf darlledu, un sy’n llawn sianeli a chynnwys. Mae modd iddynt gwylio ar amryw o ddyfeisiadau ond yn fwyfwy ar y sgrin fawr yn yr ystafell fyw. Gall creu stiwdio YouTube o fewn eich ysgol normaleiddio yr arfer o ymwneud a chynnwys drwy gyfrwn y Gymraeg. Mae modd ei ddefnyddio fel rhan o unrhyw bwnc ond hefyd fel ffordd i bobol ifanc mynegi eu hunain fel dinasyddion  hyderus o fewn bydysawd cysylltiedig.

Minecraft – peidiwch ofni Minecraft, mae plant cynradd wrth eu boddau a’r llwyfan. Ystyriwch o fel “lego digidol”. Teclyn sy’n galluogi pobl ifanc i wireddu eu dychymyg yn ddigidol. Rhowch yr her iddynt greu byd, stori, adeilad, galluogwch iddynt greu ac yna adrodd yr hyn maent wedi ei greu. Yn sydyn reit maent yn efelychu eu arwyr, y YouTubers sy’n rhan annatod o’u bywydau erbyn hyn, yn dysgu ac yn creu tystiolaeth o’r hyn maent wedi dysgu.

Sut mae creu stiwdio YouTube?

Mae’n cymharol syml, mae digonedd o feddalwedd ar gael sy’n hwyluso’r broses creadigol a thechnolegol. Y darn “drud” yw’r camerâu, sef camera  yr iPad. iPad’s sy’n bodoli o fewn eich ysgol.

Offer – Yn ychwanegol i’r “camerâu” mae angen y canlynol.

Stands a mounts – Mae modd i chi ddal yr iPads, ond mae’n llawer haws rheoli (yn ogystal a chynnig safon gwell) os yw’r iPads ar standiau.

Sain – Dyma’r elfen sy’n cael ei ddiystyru mwyaf, mae o hefyd yr elfen pwysicaf, yn fy marn i, o’r broses creadigol. Mae’r meicroffonau isod yn rhesymol ag yn safonol a mewn tandem a desg sain proffesiynol yn sicrhau safon proffesiynol i’ch cynnyrch. Mae yna hefyd angen am cwpwl o darnau ychwanegol o dechnoleg i gael eich cit i weithio’n effeithiol. Does dim angen deall pam mae eu hangen….

Gellir prynu’r cyfan am llai na £400.

Cymysgydd Sain – £110

 

 

 

Meicroffonau – 3 am £38

 

 

 

 

Meic Stands bwrdd – 3 am £24

 

 

 

 

 

stands ar gyfer iPads – £25 yr un

 

 

 

Gwifrau a phŵer – Elfennau holl bwysig, gall bach o fuddsoddiad yma hwyluso’ch gwaith yn y tymor byr a hir.

-20db XLR In-Line Balanced Attenuator Adapter –  £12

Cables sain (mics i’r cymysgydd) – 3 am £26

iRig – £32

Cable o’r cymysgydd i’r iRig – £8

USB Charger (8 porth) – £16

Cables pwer hir ar gyfer ipads – 8 am £20

Meddalwedd

Rwyf wedi arbrofi a gwahanol mathau o feddalwedd, a’r un gorau, yn fy marn i, o safbwynt pris a hwylustod yw Switcher Studio . Mae’n troi 4 neu 5 o iPads yn stiwdio aml gamera proffesiynol (gall hefyd ei ddefnyddio i recordio perfformiadau, cyngherddau a chwaraeon). Mae’n hawdd iawn i ddefnyddio.

Gellir rhannu’r gost tanysgrifiad ac offer rhwng clwstwr o ysgolion, ond fel y gwelwch mae’r costau yn is o lawer na’r disgwyl.

Mae meddalwedd ar gyfer recordio a chreu “walk throughs” o Minecraft a gemau cyfrifiadurol yn fwy amrywiol ac mi fydda’i yn diweddaru gwybodaeth am y rhai orau o safbwynt cost ac ymarferoldeb yn y man.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr uchod neu unrhyw elfen o sut mae datblygu sgiliau creadigidol eich dysgwyr, cysylltwch am sgwrs. huw@marshall.cymru

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.