Rhybudd i ddarlledwyr traddodiadol

Mae arferion gwylio ymysg yr ifanc yn newid, mae’r erthygl yma o’r Guardian yn amlygu’r tuedd yn eu mysg i wylio cynnwys ar alw ar lwyfannau newydd fel Netflix dros ddarlledwyr unionlin (linear) draddodiadol. Maent hefyd yn gwylio cynnwys ar ddyfeisiadau amrywiol, gyda mwy yn gwylio cynnwys ar ddyfeisiadau symudol. Mae’r math o gynnwys sy’n eu diddori hefyd yn newid, gyda Facebook yn datblygu’n llwyfan hynod ddylanwadol ar gyfer cynnwys adloniadol a chwaraeon.

Mewn ymateb i hyn mae S4C wedi datblygu sianel PUMP a lansiwyd yn 2016 i’r llwyfan newydd Hansh sydd a chynnwys sy’n cael ei gwylio yn ei ddegau o filoedd ar YouTube a Facebook. Un o’i sêr yw Chris “Foodgasm” Roberts o Gaernarfon, dewin y BBQ, oedd eisoes a dilyniant sylweddol ar Facebook.

Dwi’n rhagweld bydd y shifft yma o deledu traddodiadol yn parhau a chyflymu. Mae cenhedlaeth y “Box Set” yn dod i arfer a gwylio beth maen nhw eisiau, pryd maen nhw eisiau. A’r neges fawr i ddarlledwyr traddodiadol yw nid eich cynnwys chi o reidrwydd sy’n mynnu eu sylw pellach….

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.