Huw Marshall | Cynghori| Creu | Cydweithio

Mae Huw yn cyn bennaeth digidol gyda’r darlledwr cyhoeddus Cymraeg S4C. Gyda dros 20 mlynedd o brofiad uwch reoli cyfryngol mae o nawr ar gael i rannu ei brofiad a gwybodaeth ar draws ystod eang o arbenigedd digidol.

Amdanaf Fi Cysylltwch
Pwy yw Huw?

Amdanaf Fi

 

huw-circleAm y 4 blynedd diwethaf mae Huw wedi bod yn gyfrifol am arwain gweithgaredd digidol S4C gan ddatblygu a gweithredu strategaeth ddigidol newydd ar gyfer y sianel. Mae hyn wedi gweld datblygiad rhyngwyneb gwylio newydd ar-lein ar gyfer y sianel, cynyddu gweithgarwch y sianel ar rwydweithiau cymdeithasol a chomisiynu cynnwys newydd ar gyfer y gofod digidol gan gynnwys y sianel YouTube @5Pump.

Ers sefydlu’r awr Twitter Cymraeg gyntaf yn Nhachwedd 2012 @yrawrgymraeg mae Huw wedi bod yn weithgar yn amlygu defnydd o’r Gymraeg yn y byd digidol.

Fe lansiodd Awr Cymru yn Awst 2016 er mwyn cynyddu ymhellach y defnydd o’r Gymraeg yn ddigidol.

Mae hefyd yn gadeirydd ar Gemau Cymru, y corf sy’n goruchwylio’r diwydiant gemau cyfrifiadurol yng Nghymru ac mae hefyd yn aelod o’r CADC, Cyngor Addysgu Digidol Cymru, y corff sy’n ymgynghori’r gweinidog addysg ar y defnydd o ddigidol o fewn y gofod addysg yng Nghymru.

 

Darllenwch y blog

NEWYDDION DIWEDDARAF

Dyfodol Digidol

Mae’r economi rhyngwladol yn newid ar raddfa na welwyd o’r blaen. Uber yw un o gwmnïau tacsis mwyaf y byd, eto nad ydynt yn berchen yr un tacsi na’n cyflogi’r …

Dyfodol Cynnwys Cymraeg

Yr wythnos diwethaf fe gyhoeddwyd adolygiad annibynnol ar ddyfodol S4C gafodd ei awduro gan Euryn Ogwen Williams. Mae’r adroddiad ar gael i’w ddarllen YMA. Fe ymatebodd yr ysgrifennydd gwladol dros …

Mwy