Huw Marshall | Cynghori| Creu | Cydweithio

Mae Huw yn cyn bennaeth digidol gyda’r darlledwr cyhoeddus Cymraeg S4C. Gyda dros 20 mlynedd o brofiad uwch reoli cyfryngol mae o nawr ar gael i rannu ei brofiad a gwybodaeth ar draws ystod eang o arbenigedd digidol.

Amdanaf Fi Cysylltwch
Pwy yw Huw?

Amdanaf Fi

 

huw-circleAm y 4 blynedd diwethaf mae Huw wedi bod yn gyfrifol am arwain gweithgaredd digidol S4C gan ddatblygu a gweithredu strategaeth ddigidol newydd ar gyfer y sianel. Mae hyn wedi gweld datblygiad rhyngwyneb gwylio newydd ar-lein ar gyfer y sianel, cynyddu gweithgarwch y sianel ar rwydweithiau cymdeithasol a chomisiynu cynnwys newydd ar gyfer y gofod digidol gan gynnwys y sianel YouTube @5Pump.

Ers sefydlu’r awr Twitter Cymraeg gyntaf yn Nhachwedd 2012 @yrawrgymraeg mae Huw wedi bod yn weithgar yn amlygu defnydd o’r Gymraeg yn y byd digidol.

Fe lansiodd Awr Cymru yn Awst 2016 er mwyn cynyddu ymhellach y defnydd o’r Gymraeg yn ddigidol.

Mae hefyd yn gadeirydd ar Gemau Cymru, y corf sy’n goruchwylio’r diwydiant gemau cyfrifiadurol yng Nghymru ac mae hefyd yn aelod o’r CADC, Cyngor Addysgu Digidol Cymru, y corff sy’n ymgynghori’r gweinidog addysg ar y defnydd o ddigidol o fewn y gofod addysg yng Nghymru.

 

Darllenwch y blog

NEWYDDION DIWEDDARAF

Rhybudd i ddarlledwyr traddodiadol

Mae arferion gwylio ymysg yr ifanc yn newid, mae’r erthygl yma o’r Guardian yn amlygu’r tuedd yn eu mysg i wylio cynnwys ar alw ar lwyfannau newydd fel Netflix dros …

Fe Ddaeth Yr Awr….

Dyfodol Cynnwys Yn Y Gymraeg Mae dechrau mis Awst yn gyfnod traddodiadol ar gyfer cyhoeddiadau cyfryngol. Mae OFCOM yn cyhoeddi ei adroddiad blynyddol ar y farchnad cyfathrebu, yn cynnig golwg …

Mwy