Amdanaf

I provide datrysiadau creadigol i glieintiaid yma yng Nghymru a thu hwnt,
i helpu chi weithredu prosiectau sy'n mynnu sylw.

Amdanaf

Mae gan Huw brofiad helaeth o ddatblygu a chyflenwi prosiectau ddigidol sylweddol.

Gwasanaeth newyddion cenedlaethol i Gymru.

Ar y cynatf o Fawrth fe lansiodd Huw gwasanaeth newyddion cenedlaethol cyntaf Cymru sy'n gweithredu'n ddigidol ac mewn print. Canlyniad tair mlynedd o waith, mae'r partneriaeth gyda Newsquest yn rhannu newyddion yn ddyddiol ar-lein gyda papur newydd wythnosol ar gael i brynu pob dydd Sadwrn ledled Cymru.

Annwen

Mae Huw yn gyd sylfaenydd o gwmni Annwen. Mae Annwen yn llwyfan arloesol sy'n mantesio ar IoT (yr Internet of Things). Gan gyfuno rhwydwaith gydag ystod eang o ddyfeisiadau.

Yr Awr Gymraeg

Mae Yr Awr Gymraeg yn llwyfan sy'n hyrwyddo defnydd o'r Gymraeg wrth farchnata ar cyfryngau cymdeithasol. Gafodd ei sefydlu yn 2012 gan Huw ac erbyn hyn mae bron 14,000 yn dilyn y cyfrir ar Twitter. Mae'r hashnod #yagym yn cael ei ddefnyddio'n helaeth ar Twitter ac Instagram. Mae Huw yn cynnal yr Awr ei hun pob nos Fercher ar Twitter rhwng 8 a 9.

Trefnwch cyfarfod heddiw

Ychydig o

syniadau a synfyfrdodau

The value of Welsh

The value of Welsh It would have been far easier, and would have guaranteed more views, had I entitled this piece “What’s the cost of Welsh”? But that would be …