Gobaith i’r Gymraeg ar Facebook?

Yr wythnos hon gyhoeddodd S4C fod cynnwys digidol, cynnwys fideo ffurf fer, y sianel wedi ei wylio dros 2,200,000 o weithiau ym mis Rhagfyr 2016. Cynnydd syfrdanol o 300% ar ffigyrau mis Awst o’r un flwyddyn.
Facebook oedd yn gyfrifol am dros 90% o’r wylio yma. Felly beth mae hyn yn golygu? Mae’n newyddion da yn tydi?
Cyn ateb y cwestiynau hyn mae’n rhaid i fi ddatgan bod yr arfer o uwchlwytho cynnwys fideo ffurf fer o raglenni a chynnwys ffurf fer wedi ei gomisiynu yn arbennig ar gyfer y gofod digidol yn deillio o strategaeth nes i roi yn ei lle tra’n gyfrifol am weithgareddau digidol S4C. O’n i, ymysg eraill, wedi gweld y newid oedd yn digwydd, yn enwedig gyda Facebook, yn y dirwedd cyfryngau cymdeithasol. Roedd y rhwydweithiau cymdeithasol yn datblygu yn llwyfannau darlledu, yn ofodau lle oedd cynulleidfaoedd yn dewis gwylio cynnwys. Erbyn diwedd 2014 roedd biliwn o sesiynau gwylio’r dydd yn digwydd ar Facebook, erbyn diwedd 2015 oedd y ffigwr wedi cynyddu i 8 biliwn sesiwn gwylio dyddiol. Mae ffigyrau cynnydd S4C yn awgrymu bydd y cynnydd yma ar gyfer 2016 yn fwy fyth.
Felly i ateb fy nghwestiwn cyntaf, beth mae hyn yn ei olygu? Mae darlledu yn esblygu, mae’r sgrin fawr yn y stafell fyw dal yn dominyddu ein harferion gwylio, ond cynnwys da ni’n gwylio, ddim teledu. Mae hyn yn bwynt pwysig. Cynnwys o ffynhonellau a mewn fformatau gynyddol. Mae’r ffocws ar lwyddiant a methiant darlledwyr, yn enwedig yma yng Nghymru ag yn yr iaith Gymraeg,  wedi selio’n gryf iawn ar ffigyrau gwylio a gwrando, ffigyrau BARB a RAJAR. Ond does dim cydnabyddiaeth yma, nag amlygiad i’r ffaith, bod arferion y gynulleidfa yn newid yn y ffordd maen nhw’n ymwneud a chynnwys.
Mae’r ystadegau yma gan S4C yn newyddion mawr, ond faint o sylw mae’r cyfryngau yng Nghymru wedi rhoi i hyn yr wythnos hon? A’i diffyg dealltwriaeth sy’n atal y drafodaeth a’r dadansoddiad?
Be sy’n amlwg yw bod yna cynulleidfaoedd Cymraeg ar gyfer cynnwys yn y Gymraeg ar Facebook, ond ac mae’n OND mawr dyw hyn ddim o reidrwydd yn trosglwyddo i wylio ar “deledu”. Mae’r cynulleidfaoedd ar gyfer y cynnwys hwn Facebook yn iau, mae 70% o’r unigolion sy’n gwylio cynnwys sianel 5 ar Facebook dan 45, ond 65+ yw proffil gwylio rhan helaeth o raglenni S4C ar y teledu yn ôl BARB.
Y gobaith yw bydd y cynnydd yma mewn gwylio cynnwys ffurf fer yn y Gymraeg ar rwydweithiau cymdeithasol yn arwain at gynnydd, yn enwedig ymysg y to iau, o ymwybyddiaeth arlwy S4C a Radio Cymru. Ond, ia ond arall, mae’n hanfodol ein bod yn cydnabod pwysigrwydd a gwerth y gwylio yma “ar-lein”,a chofio bod y gwylio yma yn wahanol i wylio teledu traddodiadol .Mae o’r un mor bwysig, os nad yn bwysicach, ag arferion y genhedlaeth hon, yn y modd maent yn derbyn a mwynhau cynnwys.
Gyda’r adolygiad annibynnol o S4C ar y gorwel mae’n hanfodol bod pwysigrwydd y modd newydd yma o ddosbarthu a gwylio cynnwys yn derbyn y gydnabyddiaeth a sylw mae’n haeddu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.