Cyrraedd “Millennials” -Yr Her i Ddarlledwyr Traddodiadol

I’r rhai sydd ddim yn siŵr, “Millenials” (dyw Milflynyddolion ddim cweit yn llithro oddi ar y tafod…) yw’r genhedlaeth a ddoth yn oedolion yn neu ar ôl y flwyddyn 2000, felly i gyffredinoli pobol a anwyd ar ôl 1982. Os da chi rhwng 18 a 35 heddiw, da chi’n un….

O’n i’n ffodus iawn o gael y cyfle i gymryd rhan mewn trafodaeth am ddyfodol cynnwys yng Nghaeredin mis Awst, hyn mewn ystafell lawn gyda’r mwyafrif o’r gynulleidfa dan 25, wrth drafod sut mae’r gynulleidfa yn ymwneud a chynnwys nes i daflu cwpwl o gwestiynau i’r dorf. Roedd yr ymatebion yn ddifyr i ddeud y lleiaf.

Cwestiwn 1 – “Faint o’r gynulleidfa sy’n gwylio teledu unionlin byw”? – Dim ond 10% nath codi eu dwylo, ag o’r dwylo hyn oedd y mwyafrif yn perthyn i’r to hun o’r gynulleidfa. Fel cwestiwn ychwanegol nes i holi faint oedd yn gwylio cynnwys ar-lein trwy Netflix ag YouTube, dwi’n credu aeth pob un llaw i fyny.

Cwestiwn 2 – “Pwy oedd yn fodlon talu am y cynnwys hwn”? Eto, ges i bach o sioc, oedd 90% yn fodlon.

Mae hyn yn amlygu cwpwl o heriau amlwg i ddarlledwyr traddodiadol ond hefyd cyfleoedd.

Oedd y ffaith fod y ddemograffeg 16-25 yn ymwneud a chynnwys unionlin traddodiadol yn cynnig her i S4C, felly be wnaethpwyd?

Mae Sianel PUMP yn sianel YouTube lle mae, pob mis, oddeutu 5 eitem, 5 munud o hyd, yn cael ei gyhoeddi. Rantiau comedi gan DJ Bry, 5 peth o’r we a fynnodd sylw Elena Cresci o’r Guardian, 24 awr mewn dinas Ewropeaidd gyda Cai Morgan, 10 peth mae’r flogiwr Adam Gilder yn cofio o’i blentyndod a thrafodaethau 360 5 munud o hyd am amryw o bynciau llosg.

Er bod y sianel a’i gynnwys yn gweld YouTube fel ei gartref beth sy’n ddiddorol yw’r ffaith bod dros 90% o’r gwylio o’i gynnwys yn digwydd ar Facebook, a diolch i’r data mae Facebook yn bwydo yn ôl gallwn ddweud fod 70% o’r gwylio yn cael ei wneud gan unigolion dan 35. Bingo.

Felly beth yw dyfodol “Teledu” fel da ni’n ei adnabod heddiw? Wel, mae pobol, hen ac ifanc, yn dal i wylio cynnwys ar y sgrin gynyddol fawr yn yr ystafell fyw, ond mae llai o wylio byw ac fel teuluoedd. Mae mwy o gynnwys, diolch i’r cynnydd parhaol mewn cyflymder cysylltiadau band llydan, yn cael ei darparu trwy’r we, ar alw, ac fel mae’r cwestiwn uchod yn gofyn ac ateb, am bris.

Felly, lle nesa? Mae llwyfannau rhwydweithiau cymdeithasol yn esblygu i fod yn llwyfannau dosbarthu cynnwys, mae mwy o gynnwys yn cael ei wylio ar ddyfeisiadau symudol, ac mae mwy o gynnwys yn cael ei greu gan y defnyddiwr.

Ar ddiwedd y dydd mae’n dod lawr i gynnwys, gwnewch rywbeth mae rhywun eisiau ei weld a gwnewch o’n dda, fe ddaw cynulleidfa. Fydd o’n talu’r biliau? Mae hynny’n gwestiwn ar gyfer diwrnod arall.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.