Dyfodol Digidol

Mae’r economi rhyngwladol yn newid ar raddfa na welwyd o’r blaen. Uber yw un o gwmnïau tacsis mwyaf y byd, eto nad ydynt yn berchen yr un tacsi na’n cyflogi’r …

Dyfodol Cynnwys Cymraeg

Yr wythnos diwethaf fe gyhoeddwyd adolygiad annibynnol ar ddyfodol S4C gafodd ei awduro gan Euryn Ogwen Williams. Mae’r adroddiad ar gael i’w ddarllen YMA. Fe ymatebodd yr ysgrifennydd gwladol dros …

Rhybudd i ddarlledwyr traddodiadol

Mae arferion gwylio ymysg yr ifanc yn newid, mae’r erthygl yma o’r Guardian yn amlygu’r tuedd yn eu mysg i wylio cynnwys ar alw ar lwyfannau newydd fel Netflix dros …

Fe Ddaeth Yr Awr….

Dyfodol Cynnwys Yn Y Gymraeg Mae dechrau mis Awst yn gyfnod traddodiadol ar gyfer cyhoeddiadau cyfryngol. Mae OFCOM yn cyhoeddi ei adroddiad blynyddol ar y farchnad cyfathrebu, yn cynnig golwg …

Gobaith i’r Gymraeg ar Facebook?

Yr wythnos hon gyhoeddodd S4C fod cynnwys digidol, cynnwys fideo ffurf fer, y sianel wedi ei wylio dros 2,200,000 o weithiau ym mis Rhagfyr 2016. Cynnydd syfrdanol o 300% ar …

Dyfodol Darlledu

Ar ddydd Iau’r 10fed o Dachwedd, drwy garedigrwydd yr RTS, mi fydda’i yng nghwmni Bethan Jenkins AC, Martin Shipton a Dr Ruth McElroy yn trafod, ymysg pynciau eraill, dyfodol darlledu …