Rhybudd i ddarlledwyr traddodiadol

Mae arferion gwylio ymysg yr ifanc yn newid, mae’r erthygl yma o’r Guardian yn amlygu’r tuedd yn eu mysg i wylio cynnwys ar alw ar lwyfannau newydd fel Netflix dros …

Fe Ddaeth Yr Awr….

Dyfodol Cynnwys Yn Y Gymraeg Mae dechrau mis Awst yn gyfnod traddodiadol ar gyfer cyhoeddiadau cyfryngol. Mae OFCOM yn cyhoeddi ei adroddiad blynyddol ar y farchnad cyfathrebu, yn cynnig golwg …

Gobaith i’r Gymraeg ar Facebook?

Yr wythnos hon gyhoeddodd S4C fod cynnwys digidol, cynnwys fideo ffurf fer, y sianel wedi ei wylio dros 2,200,000 o weithiau ym mis Rhagfyr 2016. Cynnydd syfrdanol o 300% ar …

Dyfodol Darlledu

Ar ddydd Iau’r 10fed o Dachwedd, drwy garedigrwydd yr RTS, mi fydda’i yng nghwmni Bethan Jenkins AC, Martin Shipton a Dr Ruth McElroy yn trafod, ymysg pynciau eraill, dyfodol darlledu …